לטפל בי | מטפלים - דגנית יערי - מטפלת בעזרת בעלי חיים
 *
 *
 *
 *