לטפל בי | מטפלים - מטפלים בעזרת כלבים

איכו"ת
טיפול בעזרת כלבים ליחידים ובמסגרות טיפוליות
מטפלים בעזרת כלבים
location3, location, map, marker, pin
תל אביב והמרכז
phone4, phone, contact, telephone, support, call
050-8090969
leaf, leaf, nature, green

טל אפריאט
מטפלת בעזרת כלבים, כלבנית טיפולית
location3, location, map, marker, pin
דרום הארץ, ובבית הלקוח
phone4, phone, contact, telephone, support, call
050-8090961

גוני סער רייס
מטפלת בעזרת כלבים בילדים ובבני נוער,
טיפול בפחד מבעלי חיים, כלבנות טיפולית
location3, location, map, marker, pin
כפר סבא והסביבה
phone4, phone, contact, telephone, support, call
050-8090567
מטפלת רגשית בעזרת כלבים - עופרי לייבל

עופרי לייבל
טיפול רגשי בעזרת כלבים
location3, location, map, marker, pin
באר שבע
phone4, phone, contact, telephone, support, call

050-8090561